یه زندونی بی ملاقاتی‌ام
که حکم ابد خورده تو صورتش‌.‌..