دنیا فرصت نداد
زیر نامه‌هایم برایت بنویسم:
علیِ تو...


+تقدیمیه: تقدیم به ایده‌پرداز آگهی‌های تبلیغاتی محصولات فامیلا.
+اضافه‌کاری: کاش یکی از بندهای قراردادهای کاری این بود: کارفرما موظف است در صورت مشاهده‌ی هرگونه ناراحتی و کسالت در چهره‌ی کارمند یا کارگر، وی را یک هفته به مرخصی اجباری در سواحل دریای خزر بفرستد.
+بیش‌فعالی: البته من کویرهای اطراف یزد و کاشان رو بیشتر دوست دارم.
+خودزنی: فاکینگ تابستان خود را چگونه می‌گذرانید؟ با فحش خار مادر به گرما.
+نیازمندی‌ها: به یک اتاق آکوستیک جهت دقایقی فریاد زدن نیازمندیم. (تماس تا یک هفته)
+اعترافات: من خروپف می‌کنم.
+چگونه بمیریم؟ با زندگی در ایران
+ازدیگران: چگونه می‌سپری تن به بوسه‌های رقیبم؟/ نشان بوسه‌ی من در کدام سوی تنت نیست؟(حسین منزوی)