بهار عطر چادرت را آورده
مگر فراموشت نکرده بودم..؟

+ تقدیمیه: تقدیم به مسئول دوختن جنازه‌ها پس از تشریح در پزشکی قانونی
+چگونه بمیریم؟ با شنیدن این آهنگ از روزبه بمانی