سال ٢٠١٠ مارینا ابراموویچ هنرمند و چهره شاخص هنر مفهومی، پرفورمنسی را در موزه هنرهای مدرن نیویورک اجرا می‌کند، در این پرفورمنس ماریا در مدت یک ماه هر روز روی یک صندلی می‌نشیند و به مدت ١ دقیقه با مردم  ارتباط برقرار می‌کند.

یکی از این افراد "آلای" عاشق قدیمی مارینا است که بعد از ٢٢ سال مارینا را ملاقات می‌کند و جلوی او می‌نشیند..