+ یه چیز بگم؟
- بگو
+ خیلی وقتا لجم می‌گیره ازت! اما خیلی عاشقتم!
یعنی تو تنها لج‌درارِ این جهان هستی که من می‌تونستم عاشقش بشم.+از دیگران: خوب می‌دانم تحمل‌کردن من ساده نیست/ این‌که پایم مانده‌ای عاشق‌نوازی می‌کنی... (امید صباغ‌نو)