- به نظرت من عاشق‌ترم یا تو؟

+ من!

-چطور؟

+ چون من راحت‌تر از تو می‌بخشم.