مواجهه با کسانی که دوست‌تان داشته‌اند (دارند)  بیشتر از برخورد با  کسانی که دوست‌شان داشته‌اید (دارید) آزارتان می‌دهد. رفتارتان در لحظه، ملغمه‌ای ست از شرمندگی، مهربانی، اظهار بی‌تفاوتی، آرزوی خوشبختی و تشکر درونی.
یادآوری این رفتار منفعلانه، حالتان را به هم خواهد زد.

+تقدیمیه: تقدیم به روح پر فتوح مسئولین کاروانسراها در سنن ماضیه
+نیازمندی ها: به یک کارگردان جهت ساخت مستندی از زندگی اینجانب تحت عنوان "تنازع برای بقا" نیازمندیم. (سابقه ی همکاری با موسسه ی National Geographic)
+از دیگران: عیب از آنان نیست، من دلمرده ام کز هیچ سویی/ در نمی گیرد مرا افسون شهر و دلبرانش (حسین منزوی)