شما به تعداد افرادی که می توانید به‌راحتی  و بدون خجالت به آن ها بگویید: " کافه رو ولش کن! من هیچی پول ندارم. بیا یه کم راه بریم. " رفیق دارید.