اگر یک روز پسرم پرسید : " پدر! چرا در زندگی ات هیچ گوهی نشدی؟" حتما جواب خواهم داد : "در روز هایی که هم سن و سالانم در حال یاد گیری و خواندن و تجربه کردن و ...  بودند، من داشتم حساب می کردم که آخر ماه چقدر برایم می ماند تا بتوانم برای مادرت یک پالتوی زمستانی بخرم."


+تقدیمیه: تقدیم به پدرانی که فرزندان شان را "کره خر بابا" صدا می زنند و هر هر می خندند.
+نیازمندی ها: به یک خانه جهت زندگی  یک زوج جوان نیازمندیم. (یک خوابه، طبقه ی همکف)
+عرض ارادت: أَلسَّلامُ عَلَى الْخَدِّ التَّریب...