در تایید و ادامه ی "این حرف" نیکولا باید عرض کنم که علاوه بر کار های مذکور، مرد ها باید قبل از ازدواج، چند تا آهنگ عاشقانه هم از بَر کنند تا در خلوت، برای همسران شان بخوانند.