هر وقت توانستید حرف هایی را که تا پشت دندان تان می آید و عن قریب است به بیرون پرتاب شود، کنترل کنید، ازدواج کنید!
این حرف ها لزوما بد و بیراه نیست که حساب آن ها معلوم و جداست.

منظور نویسنده، اتفاقا حرف های درست و منطقی ست که برای اثبات مُحق بودن تان می خواهید بزنید. گاهی باید همین حرف ها را هم قورت بدهید و از ادامه ی بحث و جدل بپرهیزید تا زندگی شاد تر و بهتری داشته باشید.


+ تقدیمیه: تقدیم به رضا قوچان نژاد
+ اضافه کاری: حس یک پدر پیر دنیا دیده رو دارم الان!
+ نیازمندی ها: به یک ایزوگام مرغوب جهت رفع سوراخ های زندگی نیازمندیم.
+ چگونه بمیریم؟ : با خواندن کتاب "پیکر فرهاد" نوشته ی عباس معروفی