فهم و شعور داشته باشیم و به دختر و پسری که به تازگی زندگی مشترک شان را شروع کرده اند و حالشان با هم خوب است و همدیگر را بلدند و با هم مشکلی ندارند، توصیه های احمقانه و حقیرانه نکنیم. مثل:  "بهش رو ندی ها" " گربه رو دم حجله بکش" "نذاری یه وقت زنت بره سر کار" "حتما حق طلاق بگیر" "رفتی خونه ی مادر شوهرت کار نکنی یه وقت" "با پدر زنت یه جوری رفتار کن که دخالت نکنه تو زندگی ت" "سیاست داشته باش"  و... 

بگذاریم خودشان زندگی کنند و تصمیم بگیرند و با هم کنار بیایند. ازدواج کرده اند که خودشان تجربه کنند، یاد بگیرند، بزرگ شوند. حتی اگر شکست بخورند شرف دارد به اینکه با نصیحت ها و پند های شما شکست بخورند.

کمی درک داشته باشیم و در جامعه ای که هر لحظه با انواع و اقسام تیپ ها و مدل ها در خیابان مواجهیم و هر کدام از این ها به خودیِ خود می تواند جوان را به مقایسه در ذهنش وادارد، به دختر و پسری که همدیگر را پسندیده اند و به هم دل بسته اند، نگوییم: " چقدر زنت زشته" " چه شوهر بد هیکلی داری" " اصلن به هم نمیاین" و...


یاد بگیریم در دوره ای که کمتر کسی با توجه به مسائل مالی و اجتماعی، تن به ازدواج می دهد با افاضاتی از قبیل: " عقلت کم بود زن گرفتی؟" "به این فکر کردی که چجوری می خوای شکم تون و سیر کنی؟" "حالا آقا بالاسر می خواستی که شوهر کردی؟" و... انگیزه و امیدشان را از آن ها نگیریم.


باور کنید این حرف ها و توصیه ها می تواند دو نفر را نسبت به یکدیگر دلسرد کند. می تواند زندگی افراد را به هم بزند. قرار نیست همه مانند شما زندگی کنند. قرار نیست هر اشتباهی که شما مرتکب شده اید دیگران هم مرتکب شوند. اینطور نیست که اگر در اثر فهم نادرست و عدم درک متقابل و بی فرهنگی و ناآگاهی، زندگی تلخ و رقت باری داشته اید، بقیه هم مانند شما باشند. قرار نیست همه، تجربه‌های مسخره ی شما را در زندگی تجربه کنند.
فهم این ها سخت نیست. لطف کنید اگر زوج جوانی در خانواده و آشنایان شما وجود دارد، اگر آرزوی خوشبختی برایشان نمی کنید، اگر دلگرم شان نمی کنید، اگر به توکل به خدا و تلاش بیشتر تشویق و ترغیب شان نمی کنید، حداقل دهان تان را ببندید و به زندگی موفق خودتان ادامه دهید.


+تقدیمیه: تقدیم به خاویر کرمنت که کتابش باعث شد یک ملت، در عین حالی که خود را مبرا از بی شعوری می دانند، احساس روشنفکر بودن هم بکنند.

+اضافه کاری: از قیل و قال تلخ شما  زخم خورده ایم/ اما نجیب مانده و حرفی نمی زنیم...

+ از دیگران: هنوز زنده ام و زنده بودنم خاری است/ به تنگ چشمی نامردم زوال پرست (محمدعلی بهمنی) 

+عرض ارادت: السلام علیک یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین (ع)