ای مایه ی شرمِ شب به گیسوی سیاه
پهلو زده صورتت به زیبایی ماه
تو یک نفری و این همه زیبایی؟
لا حول و لا قوه الا بالله ...


+تقدیمیه: تقدیم به ماه بانو :)
+اضافه کاری: معبود می شوی و من ایمان می آورم/ این شرک را حرام نمی داندش خدا...
+نیازمندی ها: به دو عدد بلیط رفت و برنگشت به مشهد مقدس نیازمندیم. ( ترجیحا قطار ) 
+چگونه بمیریم ؟ با شنیدن شِکوه از محسن نامجو
+ از دیگران: تو را که حسن خدا داده است و حجله ی بخت/ چه حاجت است که مشاطه ات بیاراید؟ (حافظ)