حسین جانِ طاهری در وبلاگش چیزی برای من نوشته که به شدت ذوق زده م کرد.

دوست داشتید بخونید شما هم :)

اینجاست