اینکه در خانه تکانی هیچ کمکی به مادرم نمی کنم دلیل نمی شود که آدم تنبل و تن پروری هستم و دختران حالا مثل قدیم نیستند و  پس فردا زنم مثل حیوان دراز گوش از من کار می کشد و جرئت ندارم روی حرفش حرف بزنم و باید مثل غلام حلقه به گوش در خدمتش باشم.
اما مادرم فکر می کند دلیل می شود!


+ تقدیمیه: تقدیم به همسر آینده
+ اضافه کاری: اگر برای مهمانانی که در ایام عید به خانه ی ما می آیند خانه تکانی می کنیم، این سوال مطرح می شود که مهمانان، کی و کجا زیر میز تلویزیون و پشت کتابخانه را نگاه می کنند؟
+ بیش فعالی: کانال تلگرام بنده را عضو شوید که همانا رستگاری شما در این خواهد بود: اشاره
+ چگونه بمیریم؟ : با شنیدن قطعه ی دیدار محمد رضا شجریان