یکی از بدی های اسپری های خوشبو کننده ی سرویس بهداشتی این است که تمام نمی شوند!
این آخری را شش ماه قبل، با هم از بازار خریده بودیم.
شاید احمقانه به نظر برسد، اما خیلی بی انصافی است که من توی دستشویی هم به یاد تو باشم.