وحشتناک باید باشد که کت و شلوار سرمه ای بپوشی، کیف چرم دستت بگیری، کارت مترو شارژ کنی، ساندویچ فلافل قارچ و پنیر بخوری، سوار تاکسی بشوی، جلوی دکه، تیتر روزنامه ها را بخوانی، توی سرویس دانشگاه هندز فری را توی گوش ات بچپانی، جمعه ها تا ساعت 11 بخوابی، توی تراس سیگار بکشی، آخر ماه پول کم بیاوری، به مترجم کتابی که خریده ای فحش بدهی، سر پایینی خیابان ولیعصر را راه بروی، توی تلگرام جوک بفرستی، بروی سینما فیلم ببینی، زیر دوش آواز بخوانی، موقع مسواک زدن عق بزنی، شاهد باخت تیم مورد علاقه ات باشی و...

و هیچ کدام ازین ها دیگر  تو را یاد کسی نیاندازد...+ تقدیمیه: تقدیم به مسئول بخش امحای پسماند های عفونی بیمارستانی
+ اضافه کاری: ای عشق! مرا زنده کن و بعد بمیران...
+ بیش فعالی: کوتاه کن زلف سیاهت را/ تا این شب یلدا سحر گردد...
+ اعترافات: بزرگ ترین واکنشم در مقابل هجوم غم، خواب است.
+ نیازمندی ها: به یک عدد جوجه جهت سرشماری آخر پاییز نیازمندیم.
+ چه گونه بمیریم؟ : با شنیدن چرا نمی رسی مهدی یراحی