گند بزند به این حال و احوال سینوسی که اغلب، نقطه ی می نیمم مطلق دارد و گاهی هم که ماکسیمم می شود، نسبی ست.+ نیازمندی ها: به یک مجانب نیازمندیم.