همیشه هم ما مرد ها، توی خیابان و اتوبوس و مترو، از روی چشم چرانی و حیزی به زن ها زل نمی زنیم.

شاید گمشده ای داریم ...+ تقدیمیه: تقدیم به دخترانی که ظاهرشان خیلی شبیه توست.

+ اضافه کاری: یکی بیاد ما رو بخوابونه/ یکی که لالایی بلد باشه...

+ اعترافات: در چند روز اخیر  قلب های زیادی را شکاندم.

+ چه گونه بمیریم؟  با شنیدن هفته ی دلتنگی رضا یزدانی.