رفت
و من عاشقانه هایم را
هرشب
در گوش خیابان
فوت می کنم...


+ تقدیمیه: تقدیم به مسئول امحای اسناد و مدارک محرمانه در ادارات و مراکز دولتی.
+ اضافه کاری: رو به رویم نشسته ای اما، در خیالات دیگری هستی...
+ نیازمندی ها: به یک "تور لیدر" آشنا به شهر توریستی "گا" جهت نشان دادن راه خروج، نیازمندیم. (حداقل 10 سال سابقه ی کار با مدرک معتبر)
+ چگونه بمیریم؟ با شنیدن این قطعه با صدای علی زند وکیلی