+ چند روزه که باهام مهربون تر شده.

- می دونی؟ داره می فهمه که واسه هیچکس، اونقدری که واسه تو مهم بوده، مهم نیست...+ اضافه کاری: من آخرین تبعیدی این شهر خاموشم..

+ بیش فعالی: ازونجایی که کلا آدم منفعلی ام، شاید نظرات رو تایید کردم.

+ اعترافات: مثل چی پشیمونم که اسم اینجا رو نذاشتم کافه تنهایی! هنوزم دوستان و آشنا ها من رو کافه چی صدا می زنن. ولی خب دیگه جرئت عوض کردن اسم و آدرس  رو ندارم!

+ نیازمندی ها: به یک پارتنر برای گرفتن عکس های دونفره ی عاشقانه نیازمندیم. ( ترجیحا مونث)